SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Wavin förutspår ökad marknadsandel 2024

Trots fortsatt oro i byggbranschen
Plaströrsleverantören Wavin känner liksom de flesta aktörer inom byggbranschen av konsekvenserna av höga räntor, stigande inflation och materialpriser. Men trots en tydlig nedgång på marknaden har Wavin under 2023 behållit sina marknadsandelar och stärkt sin position i de nordiska länderna, berättar Country Director Henrik Falck – som även ser optimistiskt på 2024.

Hos Wavin, leverantör av VA- och VVS-lösningar inom bygg och infrastruktur, har man påbörjat ett nytt år som förväxlande liknar det år vi har lämnat bakom oss.

- 2023 har utmanat på flera nivåer. Byggaktiviteten har fått sig en törn, men trots utmaningar på specifika marknader har vår diversifierade portfölj bidragit till att upprätthålla vår ekonomiska hälsa, säger Henrik Falck, Country Director för Wavin i Norden.

Han betonar att 2024 inte kommer att vara en dans på rosor, men att det finns goda skäl att vara optimistisk.

- Vi befinner oss i en marknad och en bransch som behöver hitta en ny normal efter flera års kraftig uppgång följt av en hård nedgång. Det känner vi fortfarande av konsekvenserna av, men jag tror att vi under 2024 kommer att se en stabilisering av marknaden och byggpriserna. Det ser jag positivt på, säger Henrik Falck och fortsätter:

- Wavins största marknadsmöjligheter finns inom hållbarhetsområdet. Inomhusklimatlösningar och utveckling av produkter med återvunnen plast är exempel på det, men även hanteringen av de klimatförändringar vi upplever och klimatskyddet generellt kommer att få en större roll.

Klimatutmaningar ställer krav på hela branschen
Även i vår del av världen blir vädret alltmer extremt, med stormvindar och förödande översvämningar på grund av långvarig nederbörd.

Hos Wavin, som bland annat erbjuder lösningar för insamling och hantering av dagvatten, menar man att det föränderliga vädret ställer stora krav på aktörerna i branschen. Det är en gemensam kraftsatsning som måste genomföras – och det måste göras nu.

- Global uppvärmning och ökad nederbörd är inte längre något nytt, men det gångna året understryker den brännande plattform vi länge har stått på och som bland annat kräver att vi använder vattenresurserna från ovan på ett smartare och mer hållbart sätt, säger Henrik Falck och fortsätter:

- Klimatförändringarna är en problematik, därför måste vi tillhandahålla lösningar som kan balansera vattenflöden och säkerställa rätt vattenmängder på rätt platser. På så sätt kan vi undvika slöseri med dagvatten och samtidigt minimera risken för översvämningar, med dyra skador som följd.

Dagvattenhantering och klimatsäkring är därmed ett strategiskt fokus för alla våra nordiska marknader de kommande åren.

Fokus på hållbarhet och klimat är en strategisk nödvändighet
Under 2024 inkluderar rörproducentens arbete med hållbarhet också ett ökande fokus på möjligheterna att utveckla rör av återvunnen plast.

- Det hjälper inte att vi å ena sidan kommunicerar brett om våra miljö- och klimatmål och samtidigt levererar lösningar som inte stöder cirkularitet. När det gäller återvunnet material arbetar vi intensivt med att utvidga vårt produktutbud, där vi bland annat ökar andelen återvunnet material. En del av detta sker i nära samarbete med marknadsaktörer, bland annat inom ramen för Nordic Polymark. Här samarbetas det över hela värdekedjan i branschen, bland såväl råvaru- och produktproducenter som försörjningsföretag, berättar Henrik Falck.

Som en del av Wavins globala planer för att minska CO2-utsläppen har företaget som mål att öka användningen av cirkulära material till 70 000 ton fram till 2025. Samma år bör Wavins egna produkter nå en återvinningsgrad på 90 procent.

- Det är siffror som är förankrade både regionalt och lokalt. Det innebär att vi har mycket att göra och att de processer vi har påbörjat för flera år sedan måste accelereras för att nå målen. Det är naturligtvis samtidigt som vi inte får kompromissa med våra produkters höga kvalitet och hållbarhet, avslutar Henrik Falck.

För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, vänligen kontakta:
Evelina Sandberg | Kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +45 20 80 26 37 | E-mail: evelina@perfektapr.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN