SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ökad digitalisering

Ökat fokus på effektiva cybersäkerhetslösningar
Industrin är starkt beroende av att effektivisera maskinparken genom ökad digitalisering och sammankoppling av IT- och OT-enheter.

Tyvärr är denna affärskritiska infrastruktur också ett attraktivt mål för cyberattacker.

En framgångsrik attack mot industrisystem kan leda till driftstörningar, säkerhetsrisker, ekonomiska förluster och, i vissa fall, miljöskador.

Hur säkerställer du åtkomsten till dina produktionsdata när du ansluter maskinerna till Internet?

Maskinbyggare och OEM-tillverkare använder fjärråtkomst alltmer för åtkomst till ett automatiserat system eller en maskin. Industriell fjärråtkomst har blivit en naturlig del av vardagen för automationsingenjörer på mindre än åtta år, och den har ersatt telefonanslutningen för att få tillgång till produktionsanläggningar. Ord som ”industriell router” och ”VPN” används nu i stor utsträckning i serviceorganisationer.

Maskinbyggare och OEM-tillverkare använder i allt större utsträckning fjärråtkomst för att få tillgång till ett automatiserat system eller en maskin. På mindre än 8 år har industriell fjärråtkomst blivit en naturlig del av vardagen för automationsingenjörer och har ersatt telefonanslutningen för åtkomst till produktionsanläggningar. Ord som ”industriell router” och ”VPN” är nu vardagsmat i serviceorganisationer.

Cybersäkerhet inom industrisegmentet, ofta kallat industriell cybersäkerhet eller säkerhet för operativ teknik (OT), fokuserar på att skydda kritisk infrastruktur, industriella styrsystem (ICS) och andra tillgångar inom operativ teknik från cyberhot.

Fokusområden för cybersäkerhet inom industrin:

• Behov av cybersäkerhet: Branscher som energi, tillverkning, transport och allmännyttiga tjänster är starkt beroende av sammankopplade ICS- och OT-enheter. Dessa system styr och övervakar kritiska processer, vilket gör dem till attraktiva mål för cyberattacker. En framgångsrik attack mot industrisystem kan leda till driftstörningar, säkerhetsrisker, ekonomiska förluster och, i vissa fall, miljöskador.

• Unika utmaningar: Industriell cybersäkerhet står inför unika utmaningar jämfört med traditionell informationstekniksäkerhet (IT-säkerhet). Industrisystem har ofta långa livscykler, äldre utrustning och högre krav på tillgänglighet och personlig säkerhet. De kan sakna inbyggda säkerhetsfunktioner och kan vara mer sårbara för attacker på grund av föråldrad programvara, svag nätverkssegmentering eller begränsade rutiner för patchhantering.

• Riskbedömning: Som nämns i standarden IEC 62443 är en omfattande riskbedömning nödvändig för att identifiera potentiella sårbarheter, hot och den potentiella effekten av cyberincidenter på industriella system. Denna bedömning hjälper organisationer att prioritera sina säkerhetsinsatser och fördela resurser på ett effektivt sätt.

• ”Djupförsvar: Att implementera en djupförsvarsstrategi är grundläggande för industriell cybersäkerhet. Det innebär att man lägger flera säkerhetskontroller på olika nivåer, t.ex. fysisk säkerhet, nätverkssegmentering, åtkomstkontroll, system för intrångsdetektering och säkerhetsövervakning. Detta tillvägagångssätt säkerställer att även om ett säkerhetslager bryts finns det ytterligare lager av skydd på plats.

• Säker fjärråtkomst: Fjärråtkomst till industrisystem krävs ofta för underhåll, övervakning och felsökning. Genom att implementera säkra fjärråtkomstmekanismer, som virtuella privata nätverk (VPN) eller säkra fjärrskrivbordsprotokoll, med stark autentisering och kryptering kan man skydda sig mot obehörig åtkomst och potentiella attacker.

• Medvetenhet och utbildning av anställda: Det är viktigt att utbilda anställda i bästa praxis för cybersäkerhet och öka medvetenheten om potentiella hot. De anställda bör förstå vikten av att följa säkerhetspolicyer, identifiera nätfiskeförsök och rapportera misstänkt aktivitet till berörda myndigheter. De allra flesta säkerhetsöverträdelser orsakas av medarbetarnas misstag.

• Incidenthantering och återhämtning: Det är viktigt att upprätta en incidenthanteringsplan för att omedelbart upptäcka, hantera och återhämta sig från cyberincidenter. I planen beskrivs de åtgärder som ska vidtas i händelse av ett säkerhetsintrång, inklusive kommunikationsprotokoll, begränsningsåtgärder, insamling av bevis, systemåterställning och analys efter incidenten för att förhindra framtida incidenter.

• Samarbete och standarder: Industriell cybersäkerhet gynnas av samarbete mellan branschens intressenter, forum för informationsutbyte och efterlevnad av internationella standarder som IEC 62443 (läs mer om denna här).

Dessa standarder ger vägledning och bästa praxis för implementering av cybersäkerhetsåtgärder som är specifika för branschen.

På Wexoe har vi ett nära samarbete med starka partners som är engagerade i cybersäkerhet. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder var de än befinner sig på sin resa mot ökad säkerhet.

Tony Annell
Divisionschef
Telefon: (+46) 070 609 2610
E-mail: tan@wexoe.se
Kontaktinformation
Postadress
Scheele­vägen 17
22370 Lund
Region
Lund
Skåne län
Sverige
Organisationsnummer:
559134-3404
Grundat: 2018
Anställda: 4
Välkommen till Wexoe AB!

Lokal automationspartner med fokus på produktivitet och driftsäkerhet
Som lokal partner och experter på ett av världens ledande automationsföretag väljer våra specialister rätt produkter från våra leverantörer för att utarbetar den optimala lösningen tillsammans med våra kunder. Wexoe kan utöver att hitta rätt teknisk lösning även ge en flexibel logistik och möjligheter för anpassning i egen montageverkstad.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakter

Tony Annell
Divisionschef
0706092610

Filmer

Vi är Wexoe AB

Vi är Wexoe AB
Intro video

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-05
Ciscos plattform för molnsäkerhet tar nya klivIFS lanserar nya industriella AI-funktionerAxkid svarar på dyster europeisk krockstatistikNeo4j tillkännager sam­arbete med SnowflakeRansomware fortsätter orsaka oreda
2024-06-04
ISCAR utökar ett redan stort sortiment Rikstäckande service för centralsmörjning3D print växer kraftigtAmmann slutför förvärvet Framgångsrikt Konvent och 60-årsfirande
2024-06-03
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
2024-05-31
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
2024-05-30
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag