SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Hur mycket kostar 3D-utskrift?

Viktiga faktorer att tänka på
Vilka faktorer påverkar kostnaden för 3D-utskrift?
Ingen vill spendera mer pengar än nödvändigt på utveckling av delar. Kunderna tror ofta att deras materialval har störst effekt på kostnaden, men även om materialet har en viss inverkan är de främsta kostnadsdrivarna för additiva delar byggtid och efterbehandlingstid. Det finns flera designfaktorer som påverkar byggtiden, sluttiden eller både och. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer i din design kan du minimera kostnaden för dina delar och förbättra den övergripande kvaliteten på delarna.

Vad är byggtid?
För alla Protolabs tekniker för additiv tillverkning är byggtiden uppdelad i två kategorier: dragtid och ommålningstid. Dragningstid är den tid det tar att sintra, smälta eller härda materialet. Den täcker hur lång tid det tar för lasern att rita tvärsnittet av varje lager och drivs av byggnadens totala volym, inklusive stöd om tillämpligt.

När dragningen är klar färdas övermålningsbladet över bygget för att fördela nästa lager av råmaterial. Tiden det tar för recoater-bladet att röra sig över plattformen och tillbaka är vanligtvis en fråga om sekunder och kommer att variera beroende på maskinens storlek. Mängden ommålningstid är direkt relaterad till delens höjd i dess optimala riktning. Men dessa sekunder blir stora när du pratar om hundratals lager av ommålning för varje tum av bygghöjden.

Om du designar delar för bearbetning vill du undvika att ta bort material om det inte är absolut nödvändigt eftersom fler snitt innebär högre kostnader. När man designar för 3D-utskrift är tankesättet det motsatta; du vill bara lägga till material till modellen om materialet är kritiskt, eftersom mer material innebär mer kostnad.

Rita: Delvolym
Artikelvolym är en vanlig faktor som kan driva upp priset i onödan. Övervägandet bör vara din totala delvolym och hur mycket av den volymen som är avgörande för att passa, forma eller fungera. Nedan finns ett block på 127 mm x 50,8 mm x 76,2 mm där de kritiska funktionerna är kanaler. Ändarna på delen är också viktiga eftersom de hjälper till att rikta in delen i monteringen. Denna del är mycket hög volym, men inte all den volymen är kritisk för delens funktion. På den reviderade versionen bibehålls kanalerna samt vardera änden av delen. Resten av materialet som boxas i kanalerna har dock tagits bort, vilket lämnar cirka 2,54 mm. av väggtjocklek för kanalerna. Detta minskar detaljvolymen med 80 % och kan minska kostnaden för delen med 50-60 % beroende på teknik.

Ett annat sätt att minska materialvolymen är att skala delen. Detta lämpar sig bäst för selektiv lasersintring (SLS) och Multi Jet Fusion (MJF) eftersom dessa inte kräver stödstrukturer. Dessutom, eftersom dessa processer ser mer värme än de andra additiva teknikerna, kommer en minskning av volymen att resultera i en del av högre kvalitet, eftersom den undviker dimensionella felaktigheter orsakade av materialkrympning. Nedan visas ett exempel på en organiseringsbricka på 101,6 mm x 101,6 mm x 50,8 mm. Den ursprungliga modellen är mycket hög volym. De andra två versionerna visar olika sätt att minska materialet.

Den första metoden är att använda revben eller bikakor för att bibehålla delens struktur och styvhet, men också för att ta bort överflödigt material. Denna metod minskar volymen med 30 % och minskar kostnaden med 20 %.

Om delens styvhet är mindre kritisk kan du urholka delen istället. För den här exempeldelen i den tredje kolumnen minskar urholkning volymen med 36 % och minskar kostnaden med 26 %. Observera att materialet bör reduceras på ett sätt som håller geometrin öppen, för att möjliggöra fullständig borttagning av osintrat/osmält pulver efter bygget. Förseglade håligheter bör undvikas.

Ommålning: Delorientering
Ommålningstiden är den andra faktorn som driver byggtiden och därmed kostnaden. Ommålningstiden styrs av byggnadens höjd, men detta är inte nödvändigtvis baserat på delens omfattning. Bygghöjden baseras på delens höjd i dess optimala orientering. Den optimala orienteringen kommer att variera beroende på geometri, men i allmänhet, om delen kan utformas för att bygga i en kortare orientering blir det billigare. Du ser detta särskilt med stereolitografi (SLA) och direkt metalllasersintring (DMLS) eftersom dessa tekniker använder stödstruktur, vilket spelar en viktig roll vid val av byggorientering.

Här är en del som behöver byggas i metall med hjälp av DMLS. Den första designiterationen har kanaler som är för breda för att bygga horisontellt utan att kräva interna stöd som kommer att fastna inuti. Men genom att ändra kanalernas tvärsnitt till en självbärande droppform kan delen byggas in i den kortare, andra orienteringen nedan. Denna lilla förändring minskar kostnaden med 18 %.

Sluttid och strategier för att minska den
När det gäller SLA och DMLS – de tekniker som kräver stöd – handlar efterbehandlingstiden om att minska antalet supporter. Detta övervägande går hand i hand med byggtiden eftersom färre stöd innebär mindre tid för att rita och senare ta bort dem. Att skära ner på efterbehandlingstiden är ett annat sätt att minska kostnaderna. Båda teknikerna använder stöd som är gjorda av samma material som själva delarna.

För SLA tas stöd enkelt bort; De kan helt enkelt plockas bort för hand. Efter att ha tagit bort stöden återstår små punktskriftsliknande knölar som slipas ner av vårt efterbehandlingsteam. Eftersom det är relativt enkelt att ta bort stöd ökar inte kostnaden lika mycket om du har fler av dem jämfört med metallstöd med DMLS. Men om du tittar på hundratals delar kan några extra minuters efterbehandlingstid per del bli dyrt.

Å andra sidan är stöd på DMLS-delar mer robusta och kan inte tas bort för hand. Dessa stöd skärs av med roterande verktyg. För större delar använder vi till och med en manuell fräs för att hjälpa till med borttagning av stöd. När stöden har skurits av slipas de återstående graderna och slipas ner. Eftersom processen för borttagning av stöd för DMLS är mycket mer involverad än SLA, kommer en minskning av antalet stöd att ha den största effekten på DMLS-delar.

Detta 127 mm höga rör med flänsar är ett bra exempel på en del som kommer att ha en stor stödvolym eftersom stöd måste växa från den nedre flänsen hela vägen till den övre flänsen för att säkerställa att den formas korrekt. Men om applikationen för denna del tillåter det kan den omformas genom att minska onödigt material från flänsen och lägga till lite material så att flänsarna växer in i en självbärande 45-graders vinkel från byggplattan.

Genom att göra denna lilla förändring minskar efterbehandlingstiden från 3 timmar per detalj till bara 30 minuter och resulterar i en kostnadsminskning på 50 %! Bilden ovan visar båda versionerna av delen, samt omfattningen av stöd som den första versionen kräver jämfört med den andra versionen som designades för additiv tillverkning.

Avslutande tankar
Additiv tillverkning är en mycket geometriberoende process och strategier som fungerar för en del eller teknik kanske inte fungerar för en annan del eller teknik. Den här artikeln innehåller allmänna riktlinjer för att minska kostnaderna och exemplen som visas har skapats specifikt för att demonstrera dessa riktlinjer. När det gäller att tillämpa dessa koncept hjälper vi dig mer än gärna. Du når oss på +46 (0) 8408 391 86 eller customerservice@protolabs.se

Kontaktinformation
Postadress
Halesfield 8
TF74QN Telford
Besöksadress
Sickla Industriväg 3
13154 Nacka
Region
Storbritannien
Organisationsnummer:
5366160
Grundat: Ej angivet
Anställda: Ej angivet
Välkommen till Protolabs!

Företaget grundades 1999 av Larry Lukis, en framgångsrik entreprenör och datanörd. Han ville radikalt minska tidsåtgången för att ta fram formsprutade prototypsdelar.

Hans lösning var att automatisera den traditionella produktionsprocessen genom att utveckla en komplex mjukvara som kommunicerade med ett nätverk av fräsar och pressar. Till följd av detta kunde plast- och metalldelar produceras på en bråkdel av den tid det tidigare hade tagit.

Hur vi kan hjälpa
Snabbare produktutveckling, minskade kostnader och optimerad leveranskedja med 3D-utskrifter, CNC-bearbetning och formsprutning som tekniken möjliggör.

Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 13485:2016 – ISO 14001:2015 – ISO 45001 – ISO 9001:2015

Kontakter

Stephan Garber
Account Manager
+46 (0) 8 408 391 59

Filmer

This is Digital Manufacturing

This is Digital Manufacturing
We Are Local: CNC Machining at Protolabs

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i Kungsbacka
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige