SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Vakuumförpackad ost, för långvarig fräschör och premiumkvalitet

Längre hållbarhet genom vakuumförpackning
Att använda vakuum eller modifierad atmosfär under förpackningsprocessen är i dag en av de vanligaste metoderna för att hygieniskt förpacka livsmedel i portionsförpackningar på ett sätt som tilltalar konsumenterna. Vakuum och modifierad atmosfär minskar aktiviteten hos syreberoende mikroorganismer inuti förpackningen. På detta sätt får vakuumförpackade livsmedel en längre hållbarhet, även utan konserveringsmedel. Det finns olika typer av vakuumförpackningar. När det gäller ost beror typen av vakuumförpackning i hög grad på vilken typ av ost det gäller.

Mikroorganismer spelar i regel en viktig roll under osttillverkningen. Men när det gäller förpackad ost är målet att undvika dessa mikrober helt och hållet, eftersom de kan förstöra osten. Hårda ostar med låg vattenhalt (under 56 procent) tenderar att drabbas av mögel, medan mjuka ostar oftare påverkas av bakterier. Vissa ostsorter blir härskna på grund av oxidation när fetterna i osten kommer i kontakt med syre. Det finns alltså goda belägg för att förpackningar hjälper till att skydda osten från mikroorganismer för att uppnå längsta möjliga hållbarhetstid utan att göra avkall på smak, utseende eller kvalitet. Detta innebär att det är viktigt att se till att osten inte utsätts för normal omgivande luft i förpackningen.

Längre hållbarhet genom vakuumförpackning
Den omgivande luften och därmed det mesta av syret evakueras från själva förpackningen vid alla typer av vakuumförpackning. Detta minimerar aktiviteten hos aeroba mikrober i osten och förlänger hållbarheten hos förpackad ost avsevärt. Men det finns andra faktorer som också har en viktig roll för hur lång hållbarheten blir. I synnerhet är det ingredienserna i osten och lagertemperaturen som påverkar hållbarhetstiden. För en hård ost som innehåller lite fukt kan hållbarheten förlängas från två till tio veckor med hjälp av vakuumförpackning. En mjuk ost har en normal hållbarhet på åtta dagar i den omgivande luften. Förpackning under vakuum eller med modifierad atmosfär kan förlänga denna period med upp till tre veckor utan att kvaliteten försämras.

Förutom den förlängda hållbarheten har vakuumförpackningar andra fördelar:
• Livsmedel förändras inte i smak, lukt eller utseende
• Skydd mot kontaminering
• Förebygger uttorkning
• Utmärkt alternativ för konsumentpresentation

Det finns olika typer av förpackningar som kan användas för ost. Beroende på förpackningstypen förpackas osten antingen under vakuum eller så fylls den luftfria förpackningen med en modifierad atmosfär. Denna process ersätter atmosfären i förpackningen med en gasblandning. De vanligaste exemplen på denna förpackningsprocess är användning av plastpåsar, prefabricerade brickor eller värmeförseglad plastfolie. Förutom att välja den lämpligaste typen av förpackning är den typ av vakuumpump som används avgörande för förpackningens kvalitet och därmed för ostens hållbarhet och bevarande av dess kvalitet. Varje ost och typ av förpackning kräver en optimalt anpassad vakuumnivå under förpackningsprocessen. Ju lägre sluttrycket i en vakuumpump är, desto säkrare kan det önskade vakuumet i förpackningen ställas in. Moderna vakuumpumpar med roterande lameller uppnår till exempel ett sluttryck på 0,1 millibar. Detta motsvarar en tiotusendel av det atmosfäriska lufttrycket på havsnivå.

Lufttät förslutning av ost
Vakuumpumpar evakuerar förpackningskammaren till önskad vakuumnivå. För ost är detta vanligtvis 100–300 millibar. Nyutvecklade teknologier gör det möjligt att använda vakuum för att förpacka ost med inkapslad luft utan att osten deformeras. Själva evakueringsprocessen – att avlägsna luft från en förpackningskammare med efterföljande luftning och förslutning – är i stort sett likadan för alla förpackningstyper. Livsmedlet förs i förpackningskammaren i en påse eller i en prefabricerad bricka med folieöverdrag. Luften sugs sedan ut av en vakuumpump. Detta innebär att syret i luften också extraheras från förpackningskammaren och själva förpackningen. När önskat vakuum har uppnåtts förseglas de olika förpackningsdelarna. Förpackningskammaren luftas nu till atmosfärstryck, och trycker på så sätt förpackningsfolien tätt mot det förpackade livsmedlet. När en modifierad atmosfär används fylls förpackningskammaren med en modifierad atmosfär efter att den omgivande luften har evakuerats. I stället för att använda luft, luftas förpackningskammaren till atmosfärstryck med en modifierad atmosfär, följt av tätning.

Modifierad atmosfär gör att osten kan fortsätta att mogna i förpackningen.
Koldioxid (CO2) och kväve (N2) används ofta som modifierad atmosfär i ostförpackningar. För hårdost används endast koldioxid för att garantera längsta möjliga hållbarhet. För andra osttyper sjunker koldioxidhalten till mellan 20 och 40 procent. Resten av gasblandningen består vanligtvis av kväve. Att använda en modifierad atmosfär vid ger osten mer utrymme i förpackningen., vilket gör att den kan andas och på så sätt mogna ytterligare och utveckla mer smak. Enskilda ostskivor kan också tas bort lättare eftersom de inte pressas ihop av folien, vilket är fallet vid användning av ren vakuumförpackning.

Vakuumpumpens roll i förpackningar
Oavsett vilken typ av förpackning och vilka livsmedel som förpackas har vakuumpumpen alltid samma funktion: att extrahera luften ur förpackningskammaren. Sedan vakuumförpackning började användas har detta åstadkommits med hjälp av oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller. 1963 introducerade Busch Vacuum Solutions den första lamellvakuumpumpen på marknaden, speciellt utvecklad för den här tillämpningen. Denna vakuumteknik har utvecklats kontinuerligt under årens lopp, så att R5 lamellvakuumpumpar från Busch fortsätter att erbjuda den senaste tekniken för vakuumförpackningar i dag. Förutom sin tillförlitlighet och livslängd kännetecknas de också av en hög tolerans för vattenånga. Vakuumpumpens tolerans för vattenånga har ett direkt inflytande på den förpackade produktens kvalitet. Den anger hur mycket vattenånga som kan sugas ut ur förpackningen tillsammans med den luft som ska extraheras, utan att den kondenserar i vakuumpumpen eller har en negativ effekt på nedpumpningstiden. Alla osttyper har en ganska hög vattenhalt, som är 56 procent för hårdostar och upp till 80 procent för bredbar ost. Om en viss vakuumnivå uppnås under evakueringsprocessen börjar vattnet på eller i osten avdunsta och måste sugas ut av vakuumpumpen i form av ånga. Om en vakuumpump med låg prestanda används kan den inte hantera denna situation, och nedpumpningstiden kan då bli betydligt längre. Den längre nedpumpningstiden kan i sin tur ha en negativ inverkan på produktkvaliteten, eftersom fukt dras ut ur osten.

Därför är det viktigt att använda en vakuumpump som har tillräckligt hög kapacitet vid låga tryck för att uppnå önskad vakuumnivå innan vatten avdunstar eller osten ger ifrån sig gaser. Dessutom måste en vakuumpump vara konstruerad så att man även när den används i kylda utrymmen kan uppnå en driftstemperatur som förhindrar att vattenånga kondenserar i pumpen, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på vakuumpumpens prestanda och livslängd. En korrekt dimensionering av vakuumpumpen och dess integrering i styrsystemet kräver en noggrann analys av förpackningsprocessen.

Irene Jepsen
Marketing and Quality Coordinator

Mobile/Direct: +46 31 338 00 97
Switchboard: +46 31 338 00 80
irene.jepsen@busch.se

Busch Vakuumteknik AB
Växthusvägen 2, 435 33 Mölnlycke, Sweden

www.busch.se
Kontaktinformation
Postadress
Växthus­vägen 2
43533 Mölnlycke
Besöksadress
Växthus­vägen 2
43533 Mölnlycke
Region
Härryda
Västra Götalands län
Sverige
Organisationsnummer:
556198-1308
Grundat: 1978
Anställda: 18
Välkommen till Busch Vakuumteknik!

Busch Vacuum Solutions är en av världens största tillverkare av vakuumpumpar, fläktar och kompressorer. Vårt produktutbud omfattar lösningar för vakuum- och övertrycksteknik inom alla industrisegment.

Buschs produktutbud har världens största urval inom industriell vakuumteknik. Vi kan dra fördel av mer än 50 års erfarenhet från tillverkning av vakuumpumpar och lågtryckspumpar.

Vårt företag grundades 1963. Med 60 dotterföretag i 42 länder och försäljningsrepresentanter i fler än 30 länder kan vi ge goda råd och praktisk support till våra kunder på plats.

Alla våra produkter finns tillgängliga med olika tillval och avancerade finesser för att passa ett stort urval av tillämpningar så att våra kunder kan dra fördel av den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi utvärderar ständigt våra aktiviteter i syfte att vidmakthålla högsta standard och vi fortsätter att utveckla nyskapande teknologi som definierar framtiden vad gäller tillämpningar inom vakuumsystem.

Vårt huvudkontor är beläget i Maulburg (Tyskland), där vår tyska huvudfabrik ligger. Maulburg är också hemvist för vår tyska försäljningsorganisation. Busch har även produktionsanläggningar i Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Korea och USA. Busch-gruppen är ett familjeägt företag som leds av familjen Busch.

Buschs arbetsstyrka med fler än 3 000 anställda i hela världen innefattar många specialister inom kemi, mekanik och service. Med vårt globala servicenätverk erbjuder vi våra kunder strömlinjeformad service inom vakuumpumpar och vakuumsystem. Buschs servicetekniker och ingenjörer konstruerar och underhåller vakuumsystem i jordens alla hörn och inom många industrisegment – från oljeutvinning till havs i Arktiska havet till livsmedelsförpackning i Patagonien.

Våra fabriker använder det senaste inom tillverkningsteknik, maskiner och utrustning. Våra kvalitetsstyrningsprocedurer överträffar DIN EN ISO 9001-kraven och ger alla nödvändiga certifieringar för att möta de specifika kraven från alla våra kunder.

Välkommen att kontakta oss på Busch Vakuumteknik, vi finns i Mölnlycke och Uppsala.

Servicecenter Öst & Nord
Vaksala Eke, SE-755 94 Uppsala
Telefon: 018-470 14 30


Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Kontakter

Irene Jepsen
Marknad
031-338 00 80
Göran Johansson
+46 31 338 00 86

Filmer

Busch Vakuumteknik AB

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2022-06-15
Ny landschef för Ahlsell SverigeMimecast har köpts upp av riskkapitalbolaget Permira Sökmotorn för möbler och inredning i Sverige - FAVIFlyttstädning och annan städning för företagetHelsingborg startar Sveriges första kommunala AI-labbNy utbildning säkrar hållbara affärer i Sydsveriges näringslivElever på Järfälla gymnasium tilldelas BygmastipendietTranpenad förvärvar Eyes4workUltimo ledare inom EAM-teknologiNy Castrol studie i Norden kring nästa bilköpStor skillnad på epostskydd bland nordiska företag Peab utför renoverings­projekt för Helsingfors UniversitetssjukhusTaigatechs AI-lösning redo för marknadenJoanna odlar i ett Elfa-system!
2022-06-14
CAD-Design blir vanligare och vanligareVolvo CE påbörjar testning Ny lasertrackerplattform med ultralång räckviddBättre fiskelycka tack vare hållfast LesjöforsdetaljF-Secures nya allt-i-ett-skydd förenklar säkerheten Lambertsson etablerar nytt kundcenterNP Nilsson förvärvar och växer inom industriellt byggandeNu möts internationell gruvindustri i SkellefteåDigitaliseringen har fått yrkeshögskolan att satsa på fler programmerareOmedelbara offerter på CNC-bearbetningHydroscand Group AB förvärvar Anderstorp Hydraulik ABZipforce lanserar en ny generation portabla elmotorer för cyklarNya allroundmaskiner för effektiv palltransportVärldsledaren inom värmepumpar storsatsar på den svenska marknaden
2022-06-13
Optimal lösning – det är målet för varje projektABB visar upp framtiden för processautomationMöt en av våra anställda: Johan EdbomIndustrirör från Jernbro Företagsfinansiering med stöd av EUAnders utmanar traditionella sätt att utforma fabrikerVärldens första elbilspool med laddning utan sladdVälkommen till lanseringen av Elektronikmässan Stockholm!Ramirent tecknar ramavtal med SinfraFörsta spadtaget för NP Nilssons nya logistikcenter!Ta med hemmakontoret till mässan Advanced EngineeringGKN Aerospace deltar i nytt EU-projektNexer tilldelas ramavtal med IneraNu öppnar Norrbotten Stål
2022-06-10
Enklare att använda teknik för hållbara byggnaderKundcase med 3D-scanner från PhotoneoSchneider Electric tilldelas flera prestigefyllda designpriserTransportbandsreparation på rekordtidVerdion säkrar en ny spek­ulativ möjlighet i Sverige Fördubbling av antal bluff-sms Fortsatt tryck på försörjningstrygghetenABB och Börjessons Lastbilar stöttar utbyggnadenTekniska museets samling fyller 100 årNytt utgångsläge när Science Village ska växaBolist Emmaboda gjorde rekordartad ökning på 4 årDell Technologies i partnerskap med AI Sweden
2022-06-09
Ewellix Nordics expanderarLevererade anläggnings­maskin tillverkad med fossilfritt stål till kundSveriges största laddgata invigdDags att ta vara på industri 4.0-vågen Tysk förpackningstillverkare integrerar ABB:s automatiska pappersprovningStora klimatvinster med utvinning i SverigeXiaomi lyfter och inspirerar unga kreatörer i AfrikaNordomatic fortsätter sin europeiska expansion