SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Hydro Extrusion Sweden har nya EPD:er på plats

Enklare att jämföra göt och profiler ur ett koldioxidperspektiv
Hydro Extrusion Sweden kan nu officiellt koppla sina kunders aluminiumprofiler till ett koldioxidavtryck. Tack vare nya miljövarudeklarationer, EPD:er, blir det enklare för Hydros kunder att jämföra produkter ur ett koldioxidperspektiv. I det publicerade resultatet framgår det att de berörda göten och profilvarianterna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det europeiska genomsnittet. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2.

Öppenhet och ärlighet
Efter en rad analyser och beräkningar har nu Hydro Extrusion Sweden nya miljövarudeklarationer på plats. Miljövarudeklarationerna beskriver respektive produkts miljöpåverkan genom hela profilens livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet Environmental Product Declaration. Alla EPD:er är baserade på validerade och internationellt accepterade metoder för livscykelanalyser. Innehållet i varje EPD är dessutom verifierat av en extern objektiv part. I beräkningarna har Hydro Extrusion Sweden tagit alla steg från råvaruframställning till återvinning i beaktning. Grunden är en livscykelanalys (LCA) som beskriver produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven. Syftet är bland annat att göra det enklare för köpare och användare av aluminium att kunna jämföra olika produkter sett ur ett koldioxidperspektiv. En EPD är med andra ord ett bra beslutsunderlag för kunden, men resultatet kan också användas för att hitta förbättringsområden inom allt från produktionsmetoder till återvinningsmodeller.

– Det viktigaste för oss är att vara transparenta mot marknaden och öppna med de faktiska siffrorna. Öppenheten gör det enklare för våra kunder att navigera bland olika typer av produkter och göra mer medvetna val. Hållbarhetsfrågan kräver tydlighet och framför allt ärlighet. När man har all fakta på bordet, svart på vitt, så kan man också ta mer välgrundade beslut för sin egen verksamhet. Livscykelanalyserna och själva miljövarudeklarationerna gör också att vi kan utmana oss själva att ytterligare sänka vårt klimatavtryck, säger Jonas Bjuhr, VD, på Hydro Extrusion Sweden.

Götvarianter och profilvarianter
De nya EPD:erna gäller vid bruk av fyra olika göt; Hydro CIRCAL, Hydro REDUXA och Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0 kilo koldioxid per kilo aluminium. Hydro CIRCAL består av minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion och Hydro REDUXA är tillverkat med hjälp av förnybar energi såsom vattenkraft. De två sistnämnda göten, Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0, produceras med aluminium som har återvunnits från produktionsskrot och konsumentprodukter samt en mindre mängd primäraluminium. Omsmältning sker som namnet antyder i småländska Sjunnen, strax utanför Vetlanda. EPD:erna visar att det också spelar roll var och hur aluminium produceras. Profilerna kan i sin tur levereras i olika varianter beroende på vad produkten ska användas till och vad kunden har för behov och krav. Profilerna kan exempelvis vara friktionssvetsade, anodiserade eller lackerade. Den specifika kombinationen av tillverkningsprocesser påverkar det totala koldioxidavtrycket. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE 3,5 landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2. Samtliga EPD:er finns nu publicerade i sin helhet på EPD Internationals webbplats, environdec.com.

Om Hydro Extrusions
Hydro Extrusions är en del av den Norgebaserade Hydro-gruppen och är en världsledande aktör inom strängpressning av aluminiumprofiler. Affärsområdet har cirka 100 produktionsanläggningar i 40 länder och sysselsätter 21 000 personer. Genom vår unika kombination av lokal expertis, globala nätverk och oöverträffade FoU-kapacitet kan vi erbjuda allt från standardprofiler till avancerad utveckling och tillverkning för de flesta industrier.

Mer information:
Ulrika Kroon
Hydro Extrusion Sweden AB
+46 733 706 061 | ulrika.kroon@hydro.com | hydro.com
Kontaktinformation

Hydro Extrusion Sweden AB

Postadress
Metall­vägen 10
57438 Vetlanda
Region
Vetlanda
Jönköpings län
Sverige
Organisationsnummer:
556366-7483
Grundat: Ej angivet
Anställda: Ej angivet
Hydro är ett ledande aluminium- och energiföretag som strävar efter en hållbar framtid. Vårt syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.


Om Hydro
This is Hydro
Vad vi vill uppnå
Göra mer av mindre
Vi har alltid gjord affärer av en anledning. När Hydro grundades 1905 var målet att lösa en av världens största utmaningar på den tiden – att föda ett svältande Europa och få slut på hungern i världen.


Vårt syfte är fortfarande att skapa ett mer livskraftigt samhälle. Eftersom världen är annorlunda i dag, har våra metoder för att uppfylla det här målet också förändrats radikalt. Därför ser vi nu till att vår kunskap kan användas för att gå i täten och skapa industrier som är viktiga under många år framöver. Det kan vi bara lyckas med om vi arbetar tillsammans.

Tjänster/produkter saknas

Kontakter

Ruth Hasselgren
0383-94100

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-20
NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal Cybersäkerhets förändring de senaste 25 årenSnart är visselblåsning obligatoriskt Ackumulerad data avslöjar viktiga faktorerKONE utrustar nya Haga­stadens tunnelbanestation
2023-01-19
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
2023-01-18
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning
2023-01-17
Laserpåsvetsade skruvarTuff och jämn kamp om platsen till EuroSkillsNu lanseras ett nytt regelverkUtsläpp och onödiga kostnaderBakom ratten – om bristen på chaufförer
2023-01-16
Essentra når ny milstolpe Ödesfrågor i fokus på Automässan 2023Golvboxen som tål vatten och 1000 kiloAltech lanserar kopparrörVäxjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen