FREDAG 15 DECEMBER 2017

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

IKEA Sverige och Nepa i nytt partnerskap

Nepa tillhandahåller lösningar för kontinuerligt beslutsstöd för optimering av mediemix, timing, investeringsnivå samt budskap.
Dagens fragmenterade medielandskap gör det svårare än någonsin för marknadsförare att visa marknadsinvesteringarnas effekt på affären.

“Nepa hjälper oss att identifiera de kortsiktiga effekterna av våra marknads­föringsinvesteringar och även matcha dessa mot den långsiktiga påverkan på varumärket. Detta ger oss faktabaserade insikter och riktlinjer för vår interna planering och budgetering, vilket hjälper oss att förbättra ROI på vår marknadsföring.”, säger Johanna Andrén, Deputy Marketing Manager på IKEA Sverige.

Nepa tillhandahåller lösningar för kontinuerligt beslutsstöd för optimering av mediemix, timing, investeringsnivå samt budskap. För IKEA Sverige möjliggör detta ett mer datadrivet beslutsfattande för marknadsinvesteringar som är baserat på faktisk affärspåverkan.

“Vi hjälper företag att kvantifiera effekten av marknadsföring på försäljning och varumärke, både kortsiktigt och långsiktigt samt över alla medieslag. Detta möjliggör beslut kring fördelning av resurser samt vad som bör prioriteras baserat på verklig affärspåverkan.”, kommenterar Fredrik Östgren, VD på Nepa.

Nepa AB (publ) är sedan den 26 april 2016 noterat på Nasdaq First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information:
nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824
Annonser